top of page

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku genel düzenleme içeren bir yasal mevzuat konumuzdur ve birbirinden farklı pek çok konuyu içinde barındırır. Ticaret hukuku ve özel olarak şirketlerin ihtiyaç duyacağı hukuki ihtilaflar kapsamında hizmetlerimiz aşağıda özetlenmiştir.
• Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşu,
• Haksız rekabete ilişkin davalar,
• Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
• Ticari sözleşmelerden kaynaklanan davalar,
• Ticaret şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti,
• İşveren sıfatıyla karşılaşılan iş hukukuna ait ihtilaflarda önleyici tedbir ve yargısal süreçte temsil hizmeti,
• Şirket alacaklarının tahsilidir.

475.jpg
bottom of page