top of page

AİLE HUKUKU

Hukuk büromuzda yoğun olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olan Aile Hukuku kapsamında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşım davası, mal rejiminin tasfiyesi ve edinilen malların paylaşılması, katılma payı, katkı payı alacağı davaları, velayetin tesisi, değiştirilmesi, kaldırılması davaları, nafaka bağlanması, arttırılması, azaltılması davaları, iddet müddetinin kaldırılması, evlilik birliğinin sona ermesindeki kusura dayanan maddi ve manevi tazminat davaları gibi davalarda danışmanlık ve yargısal süreçte hukuki temsil hizmeti verilmektedir.

AİLE HUKUKU.jpg

Boşanma davası sürecinde tarafların kendilerini temsil ettirmesi zorunlu olmamakla birlikte, boşanma davalarındaki süreçte eşlerin psikolojik olarak çok yıprandığı göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Bu süreçte, tarafların ve ailelerinin ve en önemlisi de varsa müşterek çocukların telafisi olmayan ve hayatlarına normal şekilde devam etmelerine engel olan travmalar yaşaması nedeniyle ve boşanma sürecinin en kısa ve en az yıpratıcı biçimde sonlanması için, alanında tecrübeli bir boşanma avukatı ile birlikte çalışılması önerilmektedir.
Bu noktada hukuk büromuzda, konusunda uzman sosyal danışmandan da destek almak suretiyle boşanmanın manevi sonuçlarının en aza düşürülmesi, boşanma davasının en hızlı biçimde sonlandırılması, mali sonuçları olan davalarda zararın tahsili konularında, danışanlara süreçle ilgili detaylı bilgi verilerek danışmanlık ve hukuki temsil hizmetleri verilmektedir.
Keza yurt dışında yaşayan TC vatandaşlarının yabancı mahkemelerden aldığı boşanma kararlarının Türkiye’de de tanınması ve tescili için zorunlu tanıma davası konusunda hizmet verilmekte olup, işbirliği yaptığımız tercümanlarımız vasıtasıyla, tanıma davasında zorunlu olan, yabancı dildeki belgelerin Türkçe'ye tercümesi konusunda da yardımcı olmaktayız.

bottom of page