top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Sigorta Hukuku

Trafik kazalarına bağlı maddi ve bedeni zararların ve dahi ölümlerin ortaya çıkması halinde kasko, zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası kapsamında hak sahiplerinin zararının tazmini için gerekli başvurularda ve hukuki süreçte, destek sağlanmaktadır.

Detaylar

İş Hukuku

İş kazalarından ve meslek hastalığından doğan maluliyete bağlı bedensel zararlar nedeniyle doğan ihtilaflarda ise arabuluculuk dava şartı olmamakla birlikte, arabulucuya başvurmakta bir engel de bulunmamaktadır.

Detaylar

Aile Hukuku

Boşanma davası sürecinde tarafların kendilerini temsil ettirmesi zorunlu olmamakla birlikte, boşanma davalarındaki süreçte eşlerin psikolojik olarak çok yıprandığı göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Detaylar

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku genel düzenleme içeren bir yasal mevzuat konumuzdur ve birbirinden farklı pek çok konuyu içinde barındırır.

Detaylar

Ceza Hukuku

Ceza hukukuna hakim olan ilkeler hassasiyetle gözetilerek, savunma hakkının ve keza hak arama hakkının kutsallığı inancıyla, ceza yargılamasında sanık veya şikayetçi olup olmamasına göre bir ayırım yapılmaksızın hukuki temsil hizmeti verilmektedir.

Detaylar

bottom of page